2022 оны 2-р ээлжээр цэрэгт татагдаж эх орноо батлан хамгаалах иргэний журамт үүргээ биелүүлхээр мордож буй залуус.