Баянхонгор аймагт болж байгаа"Тэмээн соёл-Улсын зөвлөгөөн"-д Баян-Өндөр сум өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож бна. Буухиа уралдаанд 3-р эзэллээ.

Баянхонгор аймагт болж байгаа"Тэмээн соёл-Улсын зөвлөгөөн"-д Баян-Өндөр сум өргөн бүрэлдэхүүнтэй оролцож бна. Буухиа уралдаанд 3-р эзэллээ.

2024-01-12 11:28:04