Хуучин эмнэлгийн байранд их засвар хийж “Ахуйн үйлчилгээний төв болгохоор Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр /Хийморь орд констракшн /ххк-р гүйцэтгүүлж 409,455,378 сая төгрөгөөр хийгдэв.

Хуучин эмнэлгийн байранд их засвар хийж “Ахуйн үйлчилгээний төв болгохоор Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр /Хийморь орд констракшн /ххк-р гүйцэтгүүлж 409,455,378 сая төгрөгөөр хийгдсэн.

2023-06-28 00:00:00