2024 оны Засаг даргын Тамгын газрын мэдээ, мэдээлэл
2024. 01.28-29 Малчид төлчдийн зөвлөгөө болон тэмээний уралдаан амжилттай зохион байгууллагдсан.

2024. 01.28-29 Малчид төлчдийн зөвлөгөө болон тэмээний уралдаан амжилттай зохион байгууллагдсан. ...

2024-01-29 15:55:02

Дэлгэрэнгүй..