"Тэмээн соёл -Улсын зөвлөгөөн"-д Цэргийн гавъяаны одонт,Улсын тэргүүний Баян-Өндөр сум 1 түрүү 6 айраг авсан амжилтаар ерөнхий оролцоогоор 2-р байранд орлоо.

"Тэмээн соёл -Улсын зөвлөгөөн"-д Цэргийн гавъяаны одонт,Улсын тэргүүний Баян-Өндөр сум 1 түрүү 6 айраг авсан амжилтаар ерөнхий оролцоогоор 2-р байранд орлоо.

2024-01-12 11:29:36