Засаг даргын захирамж
Нэр Хавсралт
1 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай ТАТАХ
2 Мал, амьтны гоц халдварт "Шүлхий" өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулах ТАТАХ
3 Сумын 2022 оны Нэгдүгээр ээлжийн цэргийн жинхэнэ албаны цэрэг халалт, татлагын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
4 Малын халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх дархлаажуулалтын ажлыг зохион байгуулах тухай ТАТАХ
5 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай ТАТАХ
6 Нөөцөөс мөнгө гаргах тухай ТАТАХ
7 Ур чадварын нэмэгдэл олгох тухай ТАТАХ
8 Цалин шинэчлэн тогтоох тухай ТАТАХ
9 Үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай ТАТАХ
10 Цэцэрлэгийн эрхлэгч Д.Долгормаад улирлын үр дүнгийн урамшуулал олгох тухай ТАТАХ
11 Э.Уртнасанд мөнгөн урамшуулал олгох тухай ТАТАХ
12 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
13 Ч.Дугаржав, Б.Тогообаатар нарт нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж олгох тухай ТАТАХ
14 Нэмэгдэл хөлс олгох тухай ТАТАХ
15 Хүүхэд хамгааллын баг томилох тухай ТАТАХ
16 Захирамж хүчингүй болгох тухай ТАТАХ
17 Хөрөнгө зарцуулах тухай ТАТАХ
18 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай ТАТАХ
19 Хөрөнгө зарцуулах тухай ТАТАХ
20 Гэрээ байгуулах эрх олгох тухай ТАТАХ
21 Золбин нохой, муур устгах тухай ТАТАХ
22 Ажлын хэсэг байгуулах тухай ТАТАХ
23 А.Бат-Эрдэнийг Элгэн 2 дугаар багийн Засаг даргаар томилон ажиллуулах тухай ТАТАХ
24 Ч.Дугаржавыг багийн Засаг даргын ажлаас чөлөөлөх тухай ТАТАХ
25 Соёлын төвийн эрхлэгчийн албан тушаалын тодорхойлолтыг батлах тухай ТАТАХ
26 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
27 Төсөвт зохицуулалт хийх ТАТАХ
28 Тендерийн үнэлгээний хороо байгуулах тухай ТАТАХ
29 Мал, амьтны шилжилт хөдөлгөөн хориглох тухай ТАТАХ
30 Агаарын бохирдлын эх үүсвэрийн нэгдсэн тоо бүртгэл зохион байгуулах тухай ТАТАХ
31 Албан тушаалын цалин нэмэгдлийг шинэчлэн тогтоох тухай ТАТАХ