"СОЁЛЫН БИЕТ БУС ӨВ" урлаг спортын наадам

Соёлын биет бус өв урлаг спортын наадам 11 дүгээр сарын 11-13 ны өдрийн хооронд Баян-Өндөр сумын дөрвөн багийн иргэдийн дунд зохион байгуулагдана.

2022-11-01 12:09:39