2024. 01.28-29 Малчид төлчдийн зөвлөгөө болон тэмээний уралдаан амжилттай зохион байгууллагдсан.