Цэргийн гавьяаны одонт, улсын тэргүүний Баян-Өндөр сумын 2023 оны жилийн эцсийн мал тоологын дүнгээр эрдэнэт мал сүрэг маань өмнөх оноос 9347 толгойгоор өссөн үзүүлэлттэй гарчээ.